HR亮眼3部曲

By COSMO

都市人經常電話不離手,工作又要用電腦,雙眼容易出易黑眼圈或淨腫問題,Helena Rubinstein請來化妝師Gary Chung為大家分享亮眼tips,齊齊趕走眼圈眼袋!

LOAD MORE