Super100原液美容分享會

By COSMO

Cosmopolitan X Dr.Ci:Labo美容分享會剛於上週末舉行,每位參加者都大讚好玩又學到嘢,搵到適合自己嘅Dr.Ci:Labo Super100原液精華外,仲學咗好多獨門護膚秘技!錯過咗唔緊要,宜家送上當日精彩片段。

LOAD MORE