feature

何嘉莉分享早晨家居運動!每日5分鐘練出美腿 - Cosmo Fit Friday

何嘉莉分享早晨家居運動!每日5分鐘練出美腿 - Cosmo Fit Friday

每天早上醒來都沒精打彩?不如一起來運動個5至10分鐘吧!今期的Cosmo Fit Friday,有星媽何嘉莉Lillian分享兩個在早晨十分適合的小運動,不需要任何運動器材都可以動起來!不但可以矯正寒背問題,也可以練出美腿、小蠻腰,要減肥瘦腿都無難度!

by Charmian Li

看看完整示範片,一起跟住做吧!

LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!