feature

梁靖琪示範2個動作練出馬甲線!自拍影出靚線條無難度- Cosmo Fit Friday

梁靖琪示範2個動作練出馬甲線!自拍影出靚線條無難度- Cosmo Fit Friday

對於想健身練出好身材的女士來說,減掉令人煩惱的小肚腩就是終身事業,今期的CosmoFitFriday,有Toby 梁靖琪為大家介紹兩個減肚腩、練腹肌的動作,大家可以在健身房盡力嘗試喔!另外,去健身房做運動,少不了拍下一、兩張對鏡自拍照,打卡之外還要show off一下均秤身材,Toby今次還會教路健身房自拍照的拍攝小貼士,學嘢啦!

by Charmian Li

對於想健身練出好身材的女士來說,減掉令人煩惱的小肚腩就是終身事業,今期的CosmoFitFriday,有Toby 梁靖琪為大家介紹兩個減肚腩、練腹肌的動作,大家可以在健身房盡力嘗試喔!另外,去健身房做運動,少不了拍下一、兩張對鏡自拍照,打卡之外還要show off一下均秤身材,Toby今次還會教路健身房自拍照的拍攝小貼士,學嘢啦!

即睇完整教學片!

LOAD MORE