【COSMO FIT FRIDAY】減走惱人「大肚腩」! 兩招立現腹肌、馬甲線

【COSMO FIT FRIDAY】減走惱人「大肚腩」! 兩招立現腹肌、馬甲線

新年食咁多油膩食物,最容易積聚脂肪係肚腩位,即學以下兩招減大肚腩動作,呢幾日喺屋企做啦!


不想在新年過後出現大肚腩,以下兩個針對腹部的動作就可以收緊腹部贅肉,助你練成腹肌、馬甲線!編輯就親身示範兩個入門級腹部動作,簡易程度好適合初學者㗎,雖然辛苦,但練腹肌效果非常顯著!

繼續睇
MORE FROM
LOAD MORE