【COSMO FIT FRIDAY】減走惱人「大肚腩」! 兩招立現腹肌、馬甲線

【COSMO FIT FRIDAY】減走惱人「大肚腩」! 兩招立現腹肌、馬甲線

新年食咁多油膩食物,最容易積聚脂肪係肚腩位,即學以下兩招減大肚腩動作,呢幾日喺屋企做啦!


不想在新年過後出現大肚腩,以下兩個針對腹部的動作就可以收緊腹部贅肉,助你練成腹肌、馬甲線!編輯就親身示範兩個入門級腹部動作,簡易程度好適合初學者㗎,雖然辛苦,但練腹肌效果非常顯著!

相關影片
MORE FROM
LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!