feature

【COSMO FIT FRIDAY】擺脫「虎背熊腰」!改善寒背有法

【COSMO FIT FRIDAY】擺脫「虎背熊腰」!改善寒背有法

普遍女生都有一個錯誤觀念,就係覺得練背肌會變到好橫(相信大家都唔會日操夜操),但其實練背肌係可以改善寒背同圓肩問題㗎!


難得來到gym房,卻不懂如何好好運用健身器材?其實除了帶氧運動之外,適量的負重訓練更能消脂減肥,以下兩個針對背部的負重動作就可以緊緻背部贅肉,更可有效改善寒背及圓肩問題!只要做得正確,負重訓練也不會練到膊頭變橫,編輯就親身示範兩個入門級背部負重動作,簡易程度好適合初學者㗎!

繼續睇
MORE FROM
LOAD MORE