【COSMO FIT FRIDAY】肉感女孩必學「瘦腿術」

【COSMO FIT FRIDAY】肉感女孩必學「瘦腿術」

要瘦腿唔一定跑步嘅,仲可以做以下兩個腿部負重動作!


愈來愈多女生喜歡到gym房做運動,但通常都只懂跑步和踏單車......其實除了帶氧運動之外,適量的負重訓練更能消脂減肥,以下兩個針對腿部的負重動作就可以緊緻線條,打造美腿!只要做得正確,負重訓練也不會練粗小腿肌肉,編輯就親身示範兩個入門級腿部負重動作,簡易程度好適合初學者㗎!

LOAD MORE