feature
為你推薦其他影片

在家中做帶氧運動!紙拖把瘦身操$0增肌減脂 宅在家也能瘦一圈 - Cosmo Fit Friday

在家中做帶氧運動!紙拖把瘦身操$0增肌減脂 宅在家也能瘦一圈 - Cosmo Fit Friday

做運動不一定要付費到健身室,不過長期宅在家workout好像有點悶?一連三集 Cosmo Fit Friday邀得健身教練Czon教大家利用家中必備的小工具做增肌減脂運動,第一集所需道具是一個紙拖把,就可做出3款動作,讓你宅在家也能瘦! 


家中帶氧運動 - 紙拖把篇 Action #1

在家中做帶氧運動!紙拖把瘦身操$0增肌減脂 宅在家也能瘦一圈 - Cosmo Fit Friday

垂直紙拖把讓它隨意擺動,用手接着左右擺動的杆,以不讓它着地為目標;坐底接着時可以鍛鍊到大腿及臀部肌肉,達致操肌同時帶氧消脂。

家中帶氧運動 - 紙拖把篇 Action #2

在家中做帶氧運動!紙拖把瘦身操$0增肌減脂 宅在家也能瘦一圈 - Cosmo Fit Friday

雙手舉起紙拖把做Lunges動作,紙拖把作為負重,吸氣時曲腳落;坐得愈低愈能訓練到大腿肌肉,雙手要用力向外把紙拖把拉開,同時可鍛練到手臂肌肉,每邊做5至10下為一組。 

家中帶氧運動 - 紙拖把篇 Action #3

在家中做帶氧運動!紙拖把瘦身操$0增肌減脂 宅在家也能瘦一圈 - Cosmo Fit Friday

用紙拖把製成欄杆,以身體不碰到紙拖把為目標,可鍛練全身肌肉,包括大腿、臀部、腹部及訓練髖關節的靈活性,完成一邊後謹記另一邊也要做! 

場地提供:Ovolo Southside Hotel 

繼續睇
MORE FROM
LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!