UNIQLO X Ines de la Fressange 春夏系列!

by double p.

時裝, 春夏系列, UNIQLO, Ines de la Fressange, crossover, UNIQLO X Ines de la Fressange時裝, 春夏系列, UNIQLO, Ines de la Fressange, crossover, UNIQLO X Ines de la Fressange

UNIQLO 同Ines de la Fressange嘅合作已經成為fans們每個開季最期待大事之一,繼去年嘅聯乘,今個春夏佢哋再次合作,推出以簡約為主嘅「旅行」、「運動」,同埋「制服」系列,令大家無論任何時刻同地點都著得自在又時尚!

時裝, 春夏系列, UNIQLO, Ines de la Fressange, crossover, UNIQLO X Ines de la Fressange時裝, 春夏系列, UNIQLO, Ines de la Fressange, crossover, UNIQLO X Ines de la Fressange時裝, 春夏系列, UNIQLO, Ines de la Fressange, crossover, UNIQLO X Ines de la Fressange
價錢:$tbc價錢:$299價錢:$tbc

時裝, 春夏系列, UNIQLO, Ines de la Fressange, crossover, UNIQLO X Ines de la Fressange

成個系列以米色、橄欖色同埋玫瑰色為主色調,當中旅行系列就以棉質同鬆身嘅服飾為主,讓大家去旅行時著得舒適。而運動系列就加入咗好多運動元素,包括polp恤、板球毛衣,同條紋外套等。仲有製服系列就沉醉於深藍色同白色調,加上斯斯文文嘅設計風格,著返工最合宜。

時裝, 春夏系列, UNIQLO, Ines de la Fressange, crossover, UNIQLO X Ines de la Fressange時裝, 春夏系列, UNIQLO, Ines de la Fressange, crossover, UNIQLO X Ines de la Fressange時裝, 春夏系列, UNIQLO, Ines de la Fressange, crossover, UNIQLO X Ines de la Fressange
價錢:$tbc價錢:$tbc價錢:$tbc

 

LOAD MORE