Girl’s Day朴素珍:斯文顯高look!

by Karen C.

Girl’s Day, 朴素珍, 韓星, mix & match, 穿搭

Girl’s Day成員之一朴素珍以經典黑白look現身活動,特別穿上連身黑色闊腳褲加高跟鞋,令成個人望落去又高又瘦,雖然朴素珍本身都唔算矮,不過呢身打扮就令佢身材顯得更高挑。如果唔想著到咁斯文,想個look causal啲,可以選擇以工人褲配暗高跟波鞋呀!

CG! 推介:

mix & match, 穿搭, 工人褲, MINICREAM, i.t
MINICREAM $959 (from i.t)

mix & match, 穿搭, 白色tee
Monki $180

mix & match, 穿搭, 波鞋, PEDDER RED
PEDDER RED $1,150

LOAD MORE