Accessorize新年新配飾!

by Karen C.

好快就到新年,當然就要買新嘅衫褲鞋襪配飾過新年啦!Accessorize推出咗多款配飾同手袋,金色、紅色、閃令令嘅設計,都好適合新年配戴,一齊睇吓小編為大家精選嘅產品啦!

HK$ 630

HK$ 85

HK$ 85

HK$ 100

HK$ 112

HK$ 140

HK$ 200

HK$ 240

HK$ 270

HK$ 270

HK$ 270

HK$ 270

HK$ 310

HK$ 350

HK$ 350

HK$ 350

HK$ 410

HK$ 410

HK$ 490

 

LOAD MORE