LACOSTE限量高爾夫球袋!

by Ivy

LACOSTE創辦人René Lacoste嘅女兒Catherine Lacoste,係一名才華橫溢的高爾夫球選手,而且仲贏過好多世界賽!

呢位鱷魚女當年縱橫各個世界賽時所用嘅高爾夫球袋,就成為咗LACOSTE 2012夏日系列嘅創作靈感。LACOSTE以高爾夫球袋為藍本,用小牛皮或麂皮製作,再加添女性化嘅元素,創作出令人愛不釋手嘅限量版Cathy Bag!

Cathy Bag有多款選擇,休閒得來亦不失優雅感覺,絕對係經典之作!

駱駝色麂皮飾金邊、彩藍麂皮 配軍藍漆皮飾金邊、駱駝色麂皮 配鮮紅漆皮飾藍邊 (各HK$5,800)
黑色小牛皮飾金邊、白色小牛皮飾藍邊 (各HK$6,800)

獨家售賣點:               

LACOSTE  Leather Goods西武百貨專櫃
地點: 旺角朗豪坊西武百貨
推出日期: 2012年8月26日

LOAD MORE