MOSCHINO首次推出彩妝品,熊仔包裝超可愛!

by Karen C.

MOSCHINO嘅設計向來大膽玩味,早前推出過清潔劑造型香水,嚟緊仲會同SEPHORA合作,推出彩妝系列,相信又會引起一輪搶購熱潮!

MOSCHINO, MOSCHINO化妝品, sephora, MOSCHINO彩妝品

MOSCHINO首次推出嘅彩妝系列,沿用標誌性小熊設計,再配搭金色包裝,可愛度十足!彩妝系列系列產品包括:小熊眼影盤、小熊修容盤、小熊唇彩頸鍊、購物袋彩妝盤、小熊化妝掃,款款都設計精美,令人有買嚟收藏嘅衝動!

MOSCHINO, MOSCHINO化妝品, sephora, MOSCHINO彩妝品

眼影盤係立體小熊設計,擺喺度可以當裝飾品添!

MOSCHINO, MOSCHINO化妝品, sephora, MOSCHINO彩妝品

唇彩設計亦非常有趣,唇彩可以放入小熊頸鍊,隨身戴住當飾物亦得!

MOSCHINO, MOSCHINO化妝品, sephora, MOSCHINO彩妝品
呢個眼影盤設計到成個購物袋咁,玩味十足。

MOSCHINO, MOSCHINO化妝品, sephora, MOSCHINO彩妝品

修容盒都用咗小熊頭設計。

MOSCHINO, MOSCHINO化妝品, sephora, MOSCHINO彩妝品

連化妝掃都加咗小熊頭,可愛度十足。

暫時外國消息指將於8月推出,喺MOSCHINO官網及Sephora網店有售,大家密切留意!

LOAD MORE