7-Eleven x Sanrio限定精品!

by P

7-Eleven又出新精品啦,今次係一系列Sanrio產品,超多選擇,有杯、Message Board、好復古嘅印仔、雨傘等等,仲要款款都好可愛,粉絲點可以錯過!

1. Sanrio茶點隨身杯連小布偶 $26.5

凡購買任何餅乾類、薯片及小食類、糖果類、雪糕及雪條類產品,即可以優惠價$20換購「SANRIO茶點隨身杯連小布偶」一個。(數量有限,換完即止)

2. Message Board $78

有3粒卡通磁石,仲可以喺上面寫下message!

放喺枱面好方便,仲有咁多款卡通俾你揀!

 

3. 印仔 $30

共4款嘅印仔分別有滾動款同普通款,充滿童真啊!仲係7-Eleven獨家發售架。

4. 5 合1 便條紙套裝 $30

5. 雨傘 $99

共3款嘅雨傘,7-Eleven獨家發售。

同場仲有好多夢幻嘅零食,都係7-Eleven獨家發售架!

6. 膠瓶連曲奇 $28

7. PVC 袋連餅乾條 $18

 

8. 袋子連曲奇 $25

9. 小鐵盒連貼紙及糖果 $15

10. 玻璃杯連布丁 $27.5

LOAD MORE