feature

文青必買文具品牌!無印Muji設計靈感源自生活學習

文青必買文具品牌!無印Muji設計靈感源自生活學習

以簡約同小清新聞名嘅無印良品一向都深受大家歡迎,呢個街知巷聞嘅日本品牌唔單止紅遍日本,更加紅遍香港,當中文具產品更加係非買不可。簡單乾淨嘅設計令文具突圍而出,但係你又知唔知佢哋嘅設計靈感黎自邊度㗎?


無印良品嘅文具設計其實係取自生活學習,即係話透過每日接觸嘅唔同人同物去累積生活智慧,從而了解大家對文具嘅習慣同需要,務求設計出最貼心便捷嘅文具產品。「慎選素材」、「改善工序」同「簡化包裝」正正係Muji嘅三大生產原則,希望令文具發揮基本功能之餘,可以自然融入生活。

PP 啫喱筆 HK$15@

文青必買文具品牌

呢款啫喱筆絕對係中學時期嘅回憶,上堂寫notes一定係靠佢!除咗顏色齊全,寫起字上嚟仲十分順滑。小編我就最鐘意用黎畫畫同寫生日卡喇!

視窗螢光筆 HK$10@

文青必買文具品牌

同市面上嘅螢光筆唔同,Muji嘅呢支視窗螢光筆筆尖中間係透明嘅,目的係希望用家highlight嘅同時可以見到下方嘅文字,減低出界同對唔啱位嘅情況出現。

行事曆 HK$10@

文青必買文具品牌!

如果想要一本簡簡單單嘅schedule,呢本就就最好不過。無加任何裝飾嘅內頁設計簡潔舒服,如果想幫行事曆加啲色彩,仲可以自己喺入面畫公仔或者貼memo紙,製作一本只屬於自己嘅schedule簿仔。

便條紙 HK$10-20@

文青必買文具品牌!

有三個款式嘅便條紙絕對可以滿足你不同嘅記事需要。Memo紙嘅尺寸十分user-friendly,無論係大或者細嘅Memo都方便攜帶,等你可以去到邊,mark到邊!

LOAD MORE