feature
為你推薦其他影片

5位Cosmo Girls首度登場!與星級導師余香凝、余潔滢初次見面學習演藝技巧

5位Cosmo Girls首度登場!與星級導師余香凝、余潔滢初次見面學習演藝技巧

經過一輪選拔,5位充滿fun and fearless特質的Cosmo Girls最終脫穎而出,她們每位都是美妝專家,而且又勇於嘗試新產品。她們將會接受一連串美妝及運動任務,並會出席不同類型的拍攝活動以宣揚 Cosmopolitan fun & fearless 的正面信息。


5位COSMO Girls首度登場!與星級導師余香凝、余潔滢初次見面學習演藝技巧
▲on Jennifer Yu: Alice mccall 白色連身裙@farfetch; Rene Caovilla 銀色高跟鞋; Atelier Swarovski 耳環及戒指

左起:Michelle、Yan Kiu、Jennifer及Sammi

5位COSMO Girls首度登場!與星級導師余香凝、余潔滢初次見面學習演藝技巧
▲on Zoe: Alice mccall 黑色連身褲@farfetch; Giuseppe Zanotti 黑色短boot; Atelier Swarovski 耳環及戒指

左起:Karry、Zoe及Dora

5位COSMO Girls首度登場!與星級導師余香凝、余潔滢初次見面學習演藝技巧

▲Dora

模特兒,正修讀藝術課程,喜歡畫畫及媒體創作,對長跑有興趣並參與多項賽事,盡顯動靜皆宜一面。

5位COSMO Girls首度登場!與星級導師余香凝、余潔滢初次見面學習演藝技巧

▲Karry

模特兒,參與過拍攝不同廣告同時也是畫班導師。喜歡瑜咖、慢跑及上演技課程沉澱自己,從而找到生活中不同的節奏。

5位COSMO Girls首度登場!與星級導師余香凝、余潔滢初次見面學習演藝技巧

▲Michelle

註冊護士,性格開朗活潑,對任何新奇事物都感興趣。喜歡打排球及空中瑜伽,更愛用音樂平衡生活。

5位COSMO Girls首度登場!與星級導師余香凝、余潔滢初次見面學習演藝技巧

▲Sammi

藝術工作者,透過觀看現實中的不同課題及畫面,建構糅合個人情感及經歷的空間。希望透過演員及模特兒的身份演繹,不同人和地方的故事。

5位COSMO Girls首度登場!與星級導師余香凝、余潔滢初次見面學習演藝技巧

▲Yan Kiu

模特兒,正修讀商業管理學,同時是一間網上美容補充品店的店主。興趣是美容保養、做瑜珈和尋找美食。平時很愛笑,並希望將樂觀積極的心態,感染身邊的人。

了解更多COSMO GIRL: https://bit.ly/3oKRwNd

繼續睇
MORE FROM
LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!