news

巴黎時裝展線上看:DIOR秋冬2019天橋實況

巴黎時裝展線上看:DIOR秋冬2019天橋實況

巴黎時裝展第二天,大騷之一Dior將於香港時間晚上9點舉行,繼上季把天橋變成芭蕾舞台的意念後,今次品牌創作總監Maria Grazia Chiuri又會炮製甚麼驚喜。

By COSMO

Dior今季照舊在羅丹美術館舉行時裝展。

相關影片
MORE FROM
LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!