news

【時裝週線上看】巴黎直播:VALENTINO春夏時裝展

【時裝週線上看】巴黎直播:VALENTINO春夏時裝展

Valentino將會在香港時間9月30日晚上11時舉行2019春夏時裝展,想第一時間欣賞最新系列同感受現場盛況,記住網上收看COSMO即時直播!

by COSMO

Valentino SS19 Fashion Show

相關影片
MORE FROM
LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!