Cosmo Blogger Party 圓滿結束!

By Cosmo HK

Cosmo日前邀請了全城炙手可熱的名人及COSMO Blogger參加Cosmo Blogger Party,泳兒、陳凱彤、莊思明、Evelyn Choi、羅孝勇、周志文、家媛等都有現身支持,齊齊過了一個精采的晚上,立即去片睇睇當晚盛況!

LOAD MORE