feature

告別棟篤笑有原因?子華神原來有過這樣的傷痛經歷

告別棟篤笑有原因?子華神原來有過這樣的傷痛經歷

為香港人帶來歡樂的子華神,說岀一句又一句的金句,無論幾時聽都咁岩聽,而對於棟篤笑的演出,子華神決定收山,盡力做埋最後一次,背後原因相信香港人絕對會體諒。

by Cosmo

子華神早年患過抑鬱症,要作病患走岀來不是容易的事,子華神雖然做到,但對於3年後就60歲的他,擔心為棟篤笑度稿給自己太大壓力,會舊病復發,所以收山對他的健康是最好的選擇。

對於思想比一般人走得快,思考模式與別不同的子華神,原來有過坎坷的童年。子華神自小父母離異,有一個胞妹,一齊跟住媽媽改嫁,有三個同母異父的弟妹,但他的外婆和舅父都經常欺負和罵他,令他小學時期相當反叛,更差點被後父掌摑致耳聾。

子華神讀小三時曾逃學和偷竊,被後父發現又講大話指幫人帶白粉所以有錢買玩具,後父就打到他差點耳聾。在讀中三時,子華神又曾與幾個同學偷了別人的船仔岀海,被船主發現後報警並被判守行為兩年,之後曾報考警察就被拒門外。

經過了戲劇般的一生,為香港人帶來歡笑聲,子華神近年將重心轉移至舞台劇,除了成立公司自組劇團,投資多套劇目,又參與演岀,以後如果大家想繼續支持子華神,也可以多留意他這方面的發展。

黃子華近年醉心參與話劇、舞台劇。Fans 睇唔到棟篤笑,都可以日後期侍子華神的傑作。

相關影片
MORE FROM
LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!