feature

曾與彭于晏傳姊弟戀 許晴再被爆戀李亞鵬

曾與彭于晏傳姊弟戀 許晴再被爆戀李亞鵬

彭于晏早前被爆與電影《邪不壓正》的拍檔許晴傳出姊弟戀,令到一班「彭太」心都碎了,幸好彭于晏之後立即澄清緋聞,強調自己與49歲的許晴只是好朋友的關係。而日前許晴又再傳出新戀情了,據指她被拍到與多年前劇集《笑傲江湖》的拍檔李亞鵬相戀,更被影到相約吃飯約會。緋聞傳出後,許晴立即澄清戀情為假新聞,但又不禁讓網友大嘆:她最近桃花又太旺了吧!

by Crystal Leung

49歲的許晴早前因為電影《邪不壓正》

49歲的許晴早前因為電影《邪不壓正》與彭于晏傳出姊弟戀,讓一眾彭于晏的粉絲都要心碎了。

彭于晏雖然立即澄清緋聞不實

彭于晏雖然立即澄清緋聞不實,但都令一眾彭太嚇一嚇。

被封「美到讓人不敢娶」的許晴

被封「美到讓人不敢娶」的許晴,雖然已將近50歲,但仍然充滿魅力,更有着公認的好身材。

日前她再被傳出與王菲的前夫李亞鵬相戀

日前她再被傳出與王菲的前夫李亞鵬相戀,其實兩人早於17年前的《笑傲江湖》中合作,一個做令狐沖,一個做任盈盈,如今在戲外再續前緣,不少粉絲都叫好。

晚飯當日更拍到王菲女兒竇靖童

晚飯當日更拍到王菲女兒竇靖童,有指她擔任媒人,促進了這對相隔10多年的姻緣。

竇靖童與同母異父的妹妹

竇靖童與同母異父的妹妹李嫣有着深厚感情,而與前繼父李亞鵬亦保持着好感情。

有網友翻查李亞鵬的情史

有網友翻查李亞鵬的情史,除了前妻王菲外,他又與周迅、徐靜蕾、瞿穎有過一段情,被網友笑稱為女神收割機。

於緋聞傳出後,許晴立即否認消息

於緋聞傳出後,許晴立即否認消息,直指報道是假新聞,又澄清指照片並非於近日拍攝,而是今年5月一次飯局的照片。

或許今次真的如許晴所說是「假新聞」一則

或許今次真的如許晴所說是「假新聞」一則,但相信不論是李亞鵬的前妻王菲、竇靖童或粉絲們,都希望他能再次投入感情生活,找到最愛吧!

成為 CosMart 會員,儲積分可換領專屬優惠
相關影片
MORE FROM
訂閱Cosmopolitan電子報,時刻掌握生活資訊!
提交

感謝閣下訂閱Cosmo電子報。
閣下將收到一封電郵確認,謝謝支持!

閣下已註冊Cosmo電子報,請按下註冊電郵上的連結,以激活閣下的帳號。
如果未收到註冊電郵,請按此重發。

閣下已曾註冊Cosmo電子報,請前往設定更改閣下的訂閱選擇。

據系統顯示,閣下為CosMart會員;如想訂閱Cosmo電子報,請前往CosMart後台設定 - 接收電郵設定更改閣下的訂閱選擇。

LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!

CosMart 會員專享

只限 CosMart 會員方可參與賺分活動