image with no details

男仔都要前戲!3個令性愛更刺激嘅方法

心濕人上
05 May 2018

男人最驚女人喺床上面死魚咁樣,佢哋不知幾想女人主動多啲,因為美好嘅性愛係應該一搞完,大家都索晒氣、喘晒氣,好似跑完個10k咁,但同時又好滿足。

ADVERTISEMENT
CONTINUE READING BELOW
image with no details

1. 男仔都要前戲

好多朋友成日嫌男人淨係識出出入入,前戲唔夠,其實女仔都可以主動啲,摸下佢、錫下佢,口手並用搞佢細佬,搞到佢好想要,咁大家都一齊進入狀態。

ADVERTISEMENT
CONTINUE READING BELOW
image with no details

2. must have性感內衣!

沖完涼、喺屋企直接著上舒服嘅衫,下次不妨著下絲質嘅睡衣,或者lace嘅內衣,用觸覺、視覺嚟挑逗佢。而且男人其實好鍾意除衫嘅過程,除你bra扣,由有衫冇裸體,甚至唔除晒全部衫,可能更加刺激添呀!

image with no details

3. 唔止搞佢細佬……

要令男人興奮,唔好淨係識得搞佢細佬,錫埋佢耳背、乳頭、大髀肉側、側腰、頸,差唔多全身每個位置都鍚勻,包佢心跳加速,即刻想搞你
呀!

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE

立即訂閱接收Cosmo最新潮流資訊

訂閱電子報,獲得更多資訊、體驗及禮遇