editing

流感高峰期及早斷尾!😷中醫破解感冒三大迷思

流感高峰期及早斷尾!😷中醫破解感冒三大迷思

近日很多患上了感冒的病人遲遲不見痊癒,不僅身體不舒服,心裏也甚是擔憂。在仔細詢問後,我發現很多感冒患者都被幾大感冒迷思所誤導,無怪乎感冒很久都不見好。在冬天正值感冒發生的高峰期,要攻克感冒,就必需先拆解發了解以下的感冒迷思。


感冒迷思一: 感冒只有一種

感冒迷思一: 感冒只有一種

從中醫的角度,感冒可分為幾種,而在這個季節,以風寒與風熱感冒為主。風寒感冒是風寒之邪外襲,肺氣失宣所致,若平素體質虛弱易受涼,則較易感染風寒,發病初期有少許鼻水或鼻塞,但吞嚥口水時無異物感,也沒有喉痛;常伴有怕冷、大便易瀉及小便清長等症狀,切忌服用涼性或生冷食物;

感冒迷思一: 感冒只有一種

風熱感冒是風熱之邪襲表,肺氣失和所致;如果平時吃太多帶有熱氣的食物如煎炸食品,體質就會有不同程度的脾胃濕熱或胃肺積熱,這樣的體質在不小心著涼的時候,便會出現風熱感冒;除此之外,勞累及經常熬夜也是病因之一。 風熱感冒的症狀多為吞嚥口水時有異物感、喉痛怕風、喉乾、鼻乾、皮膚乾、大便乾澀、小便偏黃等。

感冒迷思二: 喝薑茶或生薑水可治療感冒

感冒迷思二: 喝薑茶或生薑水可治療感冒

生薑降逆止嘔,假表散寒,化痰止咳,適合風寒感冒患者,但是對於風熱感冒患者,本已受外邪,若再服用生薑類的溫葯,就如同火上澆油,適得其反。

感冒迷思三: 多吃水果補充維生素可緩解感冒

感冒迷思三: 多吃水果補充維生素可緩解感冒

很多患者都會在感冒期間多食用橙、柑等富含維生素的水果,認為如此可增強抵抗力。其實若感冒時有咳嗽的症狀,食用酸性水果反而會加重咳嗽的症狀。因為酸性收斂,雖能斂肺止咳,但是卻不適用於痰多咳嗽的情況,而且橙所含的果糖更易「惹痰」(生痰)。 

要預防和治療感冒,首先必須明白自己患的感冒是哪一種,對症下藥,切忌病急亂投醫。

楊明霞醫師

About Writer:

楊明霞註冊中醫師,為香港浸會大學中醫學(內科)碩士、中醫學學士及生物醫學(榮譽)學士。

相關影片
MORE FROM
訂閱Cosmopolitan電子報,緊貼流行健康飲食及生活!
提交

感謝閣下訂閱Cosmo電子報。
閣下將收到一封電郵確認,謝謝支持!

閣下已註冊Cosmo電子報,請按下註冊電郵上的連結,以激活閣下的帳號。
如果未收到註冊電郵,請按此重發。

閣下已曾註冊Cosmo電子報,請前往設定更改閣下的訂閱選擇。

據系統顯示,閣下為CosMart會員;如想訂閱Cosmo電子報,請前往CosMart後台設定 - 接收電郵設定更改閣下的訂閱選擇。

LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!

CosMart 會員專享

只限 CosMart 會員方可參與賺分活動