feature

【聖誕節 2018】聖誕Party必玩:交換聖誕禮物6大玩法改良版!

【聖誕節 2018】聖誕Party必玩:交換聖誕禮物6大玩法改良版!

又到一年一度聖誕節,要開N咁多個聖誕party,買禮物都買到極度頭痛!更令人頭痛的是,到底今年點樣交換聖誕禮物好呢?小編精選了6種交換禮物方式,並予以改良,一於試試新玩法,話唔定送禮過程比禮物更有意義!


1. Secret Devil

【聖誕節 2018】聖誕Party必玩:交換聖誕禮物6大玩法改良版!

建議人數:3人或以上

大家應該玩過Secret Angel,就係先在紙仔上寫下各人名字,一人抽一張,抽中誰的名字,你便是他的Angel,要關心他,為他搜購一份貼心的禮物。而Secret Devil就是Secret Angel的邪惡版,你將成為紙上那位的惡魔,要準備一份地獄禮物「折磨」他。當然,小編絕對唔鼓勵大家浪費金錢買無意義又唔實用的禮物,所以禮物預算可在$50以內,絕對夠你大派用場!

 

2. Wish list

【聖誕節 2018】聖誕Party必玩:交換聖誕禮物6大玩法改良版!

建議人數:2人或以上

如果你和朋友是奉行環保/實用理念,小編建議你玩慳家版交換禮物!首先每人在紙上寫上自己的名字和3項希望擁有的聖誕禮物(就是wish list!)然後放入袋中抽籤,當抽到對方的wish list時,你便要不花分毫為他準備其中一樣禮物(可以是你的舊物/從朋友處回收),目的是減廢和循環再用,也可看看你準備的和對方期望的有咩出入!

 

3. 天堂與地獄終極版

【聖誕節 2018】聖誕Party必玩:交換聖誕禮物6大玩法改良版!

建議人數:4人或以上

「天堂與地獄」呢個交換禮物方式可能你已玩過,讓小編重申一次:每人準備高質禮物(天堂)及較差的禮物(地獄)各一份,用來抽獎用。你可以分開天堂及地獄兩份禮物各自抽一次(即每人最終可獲一份天堂禮物及一份地獄禮物),或者混合起來抽獎(即最壞情況是有人會獲兩份地獄禮物)。 

【聖誕節 2018】聖誕Party必玩:交換聖誕禮物6大玩法改良版!

而終極版本是,在混合禮物抽籤後、拆禮物前,大家可輪流公開哪份禮物是自己所送,並各自描述所贈禮物(可較虛無)。然後每人都有一次上訴機會,可將其中一份與在場任何一位人士交換(除送禮者外)。只要現場過半數人士和議,你便上訴得直,有機會送走其中一份地獄禮物,或者換多一份返嚟!

4. 畫鬼腳

【聖誕節 2018】聖誕Party必玩:交換聖誕禮物6大玩法改良版!

建議人數:4人或以上

嫌事前太多準備太煩?可以先準備一份聖誕禮物,到聖誕party當日用畫鬼腳方式決定同邊個交換禮物!每人都可以在鬼腳紙上隨意添筆,禮物花落誰家,由你掌握!

 

5. Yes Or No?

【聖誕節 2018】聖誕Party必玩:交換聖誕禮物6大玩法改良版!

建議人數:6人或以上

同樣唔需要事前準備!一人買好一份禮物後,現場即時圍圈,每人可輪流挑選一位朋友,問他願不願意和你交換禮物。要是願意,那就成功交換;要是不願意,你可在他左或右邊挑選一位朋友強制交換!交換過禮物的人可以重新送出禮物或再次被強制交換,當每人都輪流送出一次交換要求,而此時大家手上都不再是拿著自己的禮物,交換就告一段落!如果仲有人拎住自己份禮物,可獲多一次交換請求!

 

6. 擲骰子

【聖誕節 2018】聖誕Party必玩:交換聖誕禮物6大玩法改良版!

建議人數:8人或以上

禮物命運交由骰子決定!大家圍成圓圈,逐份禮物送出。首先為骰子大小擬定意思,例子如下(可視乎人數使用2粒或以上的骰子):
1: 由送禮者手持禮物,向左傳1位
2: 由送禮者手持禮物,向右傳2位
3: 由送禮者手持禮物,傳到住在對面的人
4: 20秒內任意傳送禮物
5: 向左傳5位
6: 向右傳6位

每位送禮者需擲骰3次,3次後禮物落在誰手,誰就是收禮者。

LOAD MORE